legislatie

Lege nr. 188(r2) din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici

Lege nr. 7(r1) din 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

Hotarare nr. 1000(r1) din 2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Hotarare nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici

OPANFP nr. 269/04.02.2015 privind contractele de parteneriat, constituirea Registrului partenerilor de formare profesională/ perfecționare ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, aprobarea conținutului dosarelor de evidență a programelor de formare profesională/perfecționare desfășurate și a indicatorilor specifici activității de formare

OPANFP nr. 270/04.02.2015 pentru aprobarea documentației de conformitate administrativă și de îndeplinire a standardelor minimale privind capacitatea tehnico-logistică și didactică în derularea programelor de formare profesională/perfecționare

OPANFP nr. 762/31.03.2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația publică